Ikon för Rikstermbanken

absorptans

svensk term: absorptans
definition:

kvoten mellan absorberad och infallande ljusenergi i ett ämne

anmärkning:

Absorptans är ett mått på absorption i ett ämne. Absorptionsspektrum för ämnet är

detsamma som absorptansen som funktion av ljusvåglängden.

Absorptans ska inte förväxlas med det närbesläktade absorbans. Absorbans och absorptans

är approximativt lika enbart för föremål med försumbar absorption.

se även:
engelsk term: absorptance
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024