Ikon för Rikstermbanken

RGB-interpolation

svensk term: RGB-interpolation
användningsområde: inom digital bildbehandling
definition:

återskapande av en färgbild ur de data som blev resultatet av färgsepareringen i ett raster

anmärkning:

För bildalstring med digitala bildsensorer utvinns färginformationen nära bildplanet medelst färgseparation. En sensor består av ett raster av vanligen flera miljoner detektorer som är i ett periodiskt mönster försedda med ett av tre färgfilter i standardtransmissions-kurvor R G B (rött, grönt, blått). Bildinformationen består därmed av i rummet diskret fördelade värden för tre olika färger, som en mosaik. För att kunna presentera en fullständig färgbild måste varje bildelement för sig visa värdena för tre färger. För ändamålet utvecklas algoritmer som optimerar de nödvändiga interpolationerna.

Använd RGB-interpolation för eng. demosaicing, demosaicking.

engelska termer: demosaicing
demosaicking
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024