Ikon för Rikstermbanken

ögonmussla

svensk term: ögonmussla
definition:

komponent i ett optiskt instrument avsedd att placera användarens öga eller ögon rätt och att hindra ljus från att komma från omgivningen till användaren eller, om bilden är lysande, att hindra ljusläckage till omgivningen

anmärkning:

Använd ögonmussla för eng. eye cup.

Ögonmusslan omger strålgången mellan det optiska instrumentet och användarens öga eller strålgången mellan den lysande bilden och användarens öga eller ögon. Den består av ogenomskinligt, vanligen mjukt material, t.ex. gummi.

Vid användning för ett öga är ögonmusslan vanligtvis rörformig. Rörets mekaniska utformning är sådan, att röret lätt kan tryckas ihop eller förskjutas något i dess längdriktning, så att användaren kan placera sitt öga på bästa sätt i det från instrumentets okular utgående strålknippet.

I en del utföranden är ögonmusslans mot användaren vända kant utformad för att passa formen på kraniet kring ögat för att minimera mängden störande ljus från omgivningen.

Vid användning för två ögon finns en ögonmussla för varje öga, t.ex. i en vanlig binokulär fältkikare.

Vissa instrument kan ha en bred ögonmussla, gemensam för observatörens bägge ögon. På engelska används förutom eye cup ibland termen light shield för att benämna en så bred ögonmussla.

engelsk term: eye cup
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024