Ikon för Rikstermbanken

urlakningshorisont

svensk term: urlakningshorisont
definition:

jordmånshorisont nära markytan som urlakas på olika grundämnen genom kemisk vittring och vattentransport. Blekjord är exempel på en urlakningshorisont

anmärkning:

De urlakade ämnena anrikas i en s.k. anrikningshorisont.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016