Ikon för Rikstermbanken

trakt

svensk term: trakt
användningsområde: inom skogsbruket
definition:

viss del av skog, t.ex. inför avverkning och gallring

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016