Ikon för Rikstermbanken

avverkningstrakt

svensk term: avverkningstrakt
definition:

ett för avverkning avgränsat skogsområde

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016