Ikon för Rikstermbanken

stormfasthet

svensk term: stormfasthet
definition:

mått på hur träd eller skog förväntas klara av höga vindhastigheter utan att falla

anmärkning:

Stormfastheten kan påverkas av t.ex. gallring eller friställning.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016