Ikon för Rikstermbanken

gallring

svensk term: gallring
definition:

beståndsvårdande utglesning av skog där man tar tillvara på gagnvirket

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016