Ikon för Rikstermbanken

gagnvirke

svensk term: gagnvirke
definition:

virke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016