Ikon för Rikstermbanken

rekreationsskogsbruk

svensk term: rekreationsskogsbruk
definition:

skogsbruk med syfte att tillvarata, förstärka och utveckla skogens värden ur rekreationshänseende

anmärkning:

I rekreationsskogsbruket (som ofta utförs i anslutning till tätorter) måste den ekonomiska skogsskötseln anpassas till friluftslivets önskemål.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016