Ikon för Rikstermbanken

rekreation

svensk term: rekreation
förklaring:

Samlingsbegrepp för situationer och tillstånd som kännetecknas av vila och återhämtning i avkopplande miljöer. En skogspromenad kan t.ex. betecknas som rekreation.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016