Ikon för Rikstermbanken

produktionsinriktad gallring

svensk term: produktionsinriktad gallring
definition:

gallringsform som strävar efter att främja volymproduktionen utan större hänsyn till trädens kvalitetsegenskaper

anmärkning:

Produktionsinriktad gallring bygger på hög gallringsstyrka och långa intervall mellan två på varandra följande gallringar.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016