Ikon för Rikstermbanken

gallringsstyrka

svensk term: gallringsstyrka
användningsområde: vid gallring
definition:

mått på den andel av beståndet som tas ut vid en gallring

anmärkning:

Gallringsstyrkan beräknas som en kvot mellan de utgallrade trädens antal, grundyta eller volym och motsvarande värde före gallringsingreppet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016