Ikon för Rikstermbanken

naturkultur

svensk term: naturkultur
definition:

skogsbruksmetod som bygger på att de värdefullaste träden avverkas genom plockhuggning allteftersom de bedöms vara mogna

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016