Ikon för Rikstermbanken

plockhuggning

svensk term: plockhuggning
definition:

avverkning av spridda träd i bestånd utan gallring av mellanliggande partier

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016