Ikon för Rikstermbanken

grundyta

svensk term: grundyta
definition:

genomskärningsytan eller arean av ett tvärsnitt genom en trädstam eller summan av tvärsnitt för flera träd

anmärkning:

Grundytan mäts ofta i brösthöjd (1,3 meter över marken). Grundytan för ett bestånd anges oftast i kvadratmeter per hektar. Grundytan mäts ofta med relaskop.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016