Ikon för Rikstermbanken

relaskop

svensk term: relaskop
definition:

syftinstrument för att bestämma grundytan per hektar i ett bestånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016