Ikon för Rikstermbanken

brunjord

svensk term: brunjord
definition:

jordmån som främst förekommer på bördiga marker i södra Sverige

anmärkning:

Brunjorden karaktäriseras av rik förekomst av maskar och grävande organismer som luckrar upp jorden och drar ner förna i marken. Den har därför inte de skarpa horisonter som utmärker en podsol.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016