Ikon för Rikstermbanken

blekjord

svensk term: blekjord
definition:

skikt i markprofilen som är blekare pga. urlakning

anmärkning:

Ligger ovanför rostjorden.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016