Ikon för Rikstermbanken

bördighet

svensk term: bördighet
definition:

markens beskaffenhet och utbud av näring och fuktighet

anmärkning:

Bördigheten påverkar vegetationens artsammansättning och frodighet på ståndorten. Inom skogsbruket är bördighet detsamma som bonitet.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016