Ikon för Rikstermbanken

bonitet

svensk term: bonitet
definition:

en ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m³sk per ha och år

anmärkning:

Boniteten anges som medeltillväxten när den kulminerar för ett bestånd som anlagts och skötts så att högsta volym produktion erhållits.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016