Ikon för Rikstermbanken

sexuell läggning

svensk term: sexuell läggning
förklaring:

Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i. Enligt svensk diskrimineringslag finns det tre olika sexuella läggningar: heterosexuell, bisexuell och homosexuell. Dessa benämningar bygger på idén att det bara finns två kön: hetero = motsatt kön, bi = två kön och homo = samma kön som ens eget.

se även:
 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015