Ikon för Rikstermbanken

bisexuell

svensk term: bisexuell
definition:

om har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett kön

anmärkning:

Bi betyder två och  vissa föredrar därför andra begrepp, som exempelvis ”pansexuell”, för att signalera att de ser sin sexuella läggning bortom tvåkönsnormen.

 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015