Ikon för Rikstermbanken

pansexuell

svensk term: pansexuell
förklaring:

Förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som bi- i bisexuell antyder.

se även:
 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015