Ikon för Rikstermbanken

homofobi

svensk term: homofobi
definition:

ideologi, uppfattning eller värdering som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella

anmärkning:

Homofobin överlappar ofta med transfobin.

se även:
 
källa: RFSL: Begreppsordlista | 2015