Ikon för Rikstermbanken

flodvåg

svensk term: flodvåg
definition:

den vattenståndshöjning som rör sig nedåt i älven, orsakad av t.ex. ett dammhaveri

se även:
 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10