Ikon för Rikstermbanken

dammhaveri

svensk term: dammhaveri
förklaring:

När en dämmande konstruktion rasar och detta leder till ett okontrollerat utflöde av vatten eller annat indämt material. Den vedertagna benämningen dammbrott avser dammhaveri.

 
källa: Energiforsk, Magnus Jewert, Finn Midböe, Anders Söderström, Stina Åstrand: Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering | 2015, 1.1 Ordlista, s. 9–10