Ikon för Rikstermbanken

zonavgiftssystem

svensk term (rek.): zonavgiftssystem
svensk term (acc.): avgiftssystem med zoner
definition:

avgiftsstruktur med en eller flera geografiska zoner, där en avgift åläggs för passering av zongräns

se även:
engelsk term: zonal fare system
definition:

a fare system with one or several zones, where a fee is applied for crossing border lines

dansk term: zonetakstsystem
definition:

takstsystem med en eller flere zoner hvor en afgift pålægges for krydsning af zonegrænser

isländsk term: svæðistengt gjaldskrárkerfi
definition:

gjaldskrárkerfi með einum eða fleiri svæðum þar sem gjald er greitt fyrir að fara yfir svæðamörk

norsk term: takstsystem med soner
definition:

et takstsystem med en eller flere soner, der det pålegges en avgift for å krysse en sonegrense

finsk term: vyöhykemaksujärjestelmä
definition:

yhdestä tai useammasta vyöhykkeestä muodostuva tariffijärjestelmä, jossa maksu muodostuu kustakin rajanylityksestä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012