Ikon för Rikstermbanken

avgiftssystem

svensk term (rek): avgiftssystem
svenska termer (acc): tariff
taxesystem
definition:

avgiftsstruktur med relevanta parametrar såsom zoner, tider och avstånd samt därtill relaterade taxeprodukter

engelska termer: fare system
tariff
definition:

a fare structure with relevant parametres such as zones, times and distances, and related fare products

danska termer: takstsystem
takster
definition:

takststruktur med de relevante parametre som fx zoner, tider og afstande samt relaterede produkter

isländsk term: gjaldskrárkerfi
definition:

skipulag á gjaldskrá með viðeigandi færibreytum, t.d. svæðum, tímasetningum og fjarlægðum og tengd fargjöld

norska termer: takstpolitikk
takstsystem
tariff
definition:

en avgiftsstruktur med relevante parametere som soner, tider og avstander, samt relaterte produkter

finsk term: tariffijärjestelmä
definition:

maksurakenne ja siihen kuuluvat muuttujat, esimerkiksi vyöhykkeet, ajankohdat ja etäisyydet ja näihin liittyvät maksutuotteet

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012