Ikon för Rikstermbanken

varning för skolbuss

svensk term (rek.): varning för skolbuss
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om den möjliga närvaron av barn längs vägen beroende på en skolbuss i närheten

se även:
engelsk term: school bus warning
definition:

information to the driver via on-board equipment on potential existence of children along the road due to a nearby school bus or similar

dansk term: advarsel om skolebus
definition:

information til føreren, via køretøjsbaseret udstyr, om mulig tilstedeværelse af børn langs vejen pga. skolebus e.l. i nærheden

isländsk term: viðvörun um skólavagn
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um að möguleiki sé á að börn séu meðfram veginum vegna skólavagns í grennd eða áþekkra ástæðna

norsk term: varsel om skolebuss
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om fare for barn i vegbanen på grunn av en skolebuss i nærheten

finsk term: varoitus koululaiskuljetuksesta
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla mahdollisista lapsista tiellä lähellä olevan koulukyytiajoneuvon vuoksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012