Ikon för Rikstermbanken

varning för skola

svensk term (rek.): varning för skola
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om möjlig närvaro av skolbarn längs vägen beroende på en närbelägen skola

se även:
engelska termer: school area warning
school zone warning
definition:

information to the driver via on-board equipment on potential existence of children along the road due to a nearby school area

dansk term: advarsel om skoleområde
definition:

information til føreren, via køretøjsbaseret udstyr, om mulig tilstedeværelse af børn langs vejen pga. skole i nærheden

isländsk term: viðvörun um skólasvæði
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um að möguleiki sé á að börn séu meðfram veginum vegna skólalóðar í grennd eða áþekkra ástæðna

norsk term: varsel om skoleområde
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om fare for barn i vegbanen på grunn av en nærliggende skole

finsk term: varoitus koulusta
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla mahdollisista lapsista tiellä läheisen koulualueen vuoksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012