Ikon för Rikstermbanken

varning för kollision

svensk term (rek): varning för kollision
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om risk för kollision baserat på detektion av potentiella hinder i relation till fordonets förväntade färdväg

se även:
engelsk term: collision risk warning
definition:

information to the driver via in-vehicle equipment about risk of collision based on detection of obstacles in relation to the predicted trajectory of the vehicle

dansk term: advarsel om kollisionsrisiko
definition:

information til føreren, via udstyr i køretøjet, om kollisionsrisiko baseret på detektering af forhindringer i køretøjets forventede manøvrerum

isländsk term: viðvörun um hættu á árekstri
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um hættu á árekstri á grundvelli greiningar á mögulegum hindrunum miðað við áætlaða akstursleið farartækis

norska termer: varsel om fare for kollisjon
varsel om kollisjonsrisiko
definition:

informasjon til føreren via utstyr i bilen om fare for kollisjon basert på deteksjon av hindringer i forhold til kjøretøyets beregnede bane

finsk term: varoitus törmäysuhasta
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla mahdollisesta törmäysuhasta ajoneuvon ennakoidulla liikeradalla havaittujen mahdollisten esteiden perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012