Ikon för Rikstermbanken

varning för att negligera en väjningsplikt (1)

svensk term (rek.): varning för att negligera en väjningsplikt (1)
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om att ett konflikterande fordon har passerat, eller är på väg att passera, en väjningsplikt utan att väja

se även:
engelsk term: give-way sign violation warning (1)
definition:

information to the driver via on-board equipment that a conflicting vehicle has violated or is about to violate a give-way sign

dansk term: advarsel om manglende overholdelse af ubetinget vigepligt (1)
definition:

information til føreren, via køretøjsbaseret udstyr, om, at et konfliktende køretøj ikke har eller ikke vil respektere tavle der angiver ubetinget vigepligt

isländsk term: viðvörun um brot gegn biðskyldu (1)
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um að farartæki með akstursstefnu sem stangast á við hans hafi ekið gegn biðskyldu eða muni gera það

norsk term: varsel om brudd på vikeplikt (1)
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om et konflikterende kjøretøy har eller er i ferd med å passere vikeplikt uten å stoppe

finsk term: varoitus väistämisvelvollisuuden huomiotta jättämisestä (1)
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla risteävästä ajoneuvosta, joka on jättänyt tai on jättämässä väistämisvelvollisuuden huomiotta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012