Ikon för Rikstermbanken

varning för att köra mot stopplikt (1)

svensk term (rek.): varning för att köra mot stopplikt (1)
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om att ett konflikterande fordon har passerat eller är på väg att passera en stopplikt utan att stanna

se även:
engelsk term: stop sign violation warning (1)
definition:

information to the driver via on-board equipment that a conflicting vehicle has violated or is about to violate a stop sign

dansk term: advarsel om forbikørsel af stoptavle (1)
definition:

information til føreren, via køretøjsbaseret udstyr, om et konfliktende køretøjs forbikørsel eller kommende forbikørsel af stoptavle

isländsk term: viðvörun um brot gegn stöðvunarskyldu
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um að farartæki sem ekur þvert á akstursstefnu hans hafi ekið gegn stöðvunarskyldu eða muni gera það

norsk term: varsel om brudd på stopplikt (1)
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om et konflikterende kjøretøy har eller er i ferd med å passere stopplikt uten å stoppe

finsk term: varoitus pakollisen pysähtymisen huomiotta jättämisestä (1)
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla risteävästä ajoneuvosta, joka on jättänyt tai on jättämässä mahdollisen pakollisen pysähtymisen huomiotta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012