Ikon för Rikstermbanken

varning

svensk term (rek.): varning
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om nedsatt friktion på platsen eller längre fram

se även:
engelsk term: reduced friction warning
definition:

information to the driver via on-board equipment on reduced friction on site or ahead

dansk term: advarsel om nedsat friktion
definition:

information til føreren, via køretøjsbaseret udstyr, om nedsat friktion på stedet eller længere fremme

isländsk term: viðvörun um skert veggrip
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um minnkun á viðnámi á staðnum eða fram undan

norska termer: varsel om redusert friksjon
varsel om glatt kjørebane
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om redusert friksjon på stedet eller lenger fram

finsk term: varoitus pienestä kitkasta
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla pienentyneestä kitkasta ajoneuvon kohdalla tai edessäpäin

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012