Ikon för Rikstermbanken

vägsidesstödd lägesbestämning

svensk term (rek.): vägsidesstödd lägesbestämning
svensk term (acc.): infrastrukturstödd positionering
definition:

bestämning av den geografiska positionen för fordon baserad på kommunikation med markbaserade system

se även:
engelska termer: externally assisted positioning
externally assisted position determination
definition:

determination of the geographical location of a vehicle based on communication with ground-based systems

dansk term: eksternt baseret positionsbestemmelse
definition:

bestemmelse af den geografiske position af et køretøj baseret på kommunikation med et jordbaseret system

isländsk term: staðsetning með utanaðkomandi aðstoð
definition:

skilgreining á landfræðilegri stöðu farartækis á grundvelli samskipta við kerfi á jörðu niðri

norsk term: eksternt støttet posisjonsbestemmelse
definition:

bestemmelse av et kjøretøys geografiske posisjon basert på kommunikasjon med bakkesystemer

finsk term: avusteinen paikannus
definition:

ajoneuvon maantieteellisen sijainnin määritys ajoneuvon ulkopuolisten maanvaraisten järjestelmien kanssa käytävän viestinnän avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012