Ikon för Rikstermbanken

utfärdare av betalmedel

svensk term (rek.): utfärdare av betalmedel
svensk term (acc.): utfärdare
definition:

organisation ansvarig för betalsystemet och för att utfärda betalmedlen

se även:
engelsk term: issuer
definition:

an organisation responsible for the payment system and for issuing the payment means

danska termer: udsteder
udsteder af betalingsmiddel
definition:

organisation som er ansvarlig for betalingssystemet og for at udstede betalingsmidlerne

isländsk term: útgefandi
definition:

fyrirtæki sem ber ábyrgð á greiðslukerfinu og á að gefa út greiðsluleið

norsk term: utsteder
definition:

organisasjon som er ansvarlig for betalingssystemet, og for utstedelse av betalingsmidler

finska termer: liikkeellelaskija
julkaisija
definition:

organisaatio, joka vastaa maksujärjestelmästä ja maksuvälineiden liikkeelle laskemisesta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012