Ikon för Rikstermbanken

transaktion

svensk term (rek.): transaktion
svenska termer (acc.): EFC-transaktion
ETC-transaktion
definition:

den fullständiga sekvensen av elektronisk avgiftsupptagning (t.ex. vid in- eller utpassage) som är nödvändiga för att räkna ut avgiften och fullborda den elektroniska avgiftsupptagningen

se även:
engelska termer: EFC-transaction
ETC-transaction
transaction
definition:

the complete sequence of electronic fee collection (e.g. at entry and exit points) necessary for the calculation of the fee and completion of the electronic fee collection

danska termer: EFC-transaktion
ETC-transaktion
definition:

den komplette sekvens af elektronisk afgiftsopkrævning (fx ved ind- og udkørselspunkter), som er nødvendige for beregningen af afgiften og afslutning af den elektroniske afgiftsopkrævning

isländsk term: rafræn greiðsla
definition:

greiðsluferli í heild sinni (t.d. við inn- og útakstur) sem þarf til að geta reiknað út gjaldið og lokið við rafræna gjaldtöku

norsk term: EFC-transaksjon
definition:

den komplette sekvens av sesjoner for elektronisk avgiftsinnkreving (f.eks. ved inn- og utkjøring), som er nødvendig for beregning av avgiften og fullføring av den elektroniske avgiftsinnkrevingen

finsk term: sähköinen maksutapahtumaketju
definition:

täydellinen sähköisten maksutapahtumien ketju (esimerkiksi tulo- ja poistumispisteissä), joka tarvitaan maksun suuruuden määrittelyyn ja maksunperintätapahtuman loppuunsaattamiseen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012