Ikon för Rikstermbanken

trafiksignalvarning

svensk term (rek): trafiksignalvarning
definition:

information till föraren, via ombordutrustning, om en trafiksignal framöver

se även:
engelska termer: signal warning
traffic signal warning
definition:

information to the driver via on-board equipment on a traffic signal ahead

dansk term: advarsel om vejsignalanlæg
definition:

information til føreren, via køretøjsbaseret udstyr, om vejsignalanlæg længere fremme

isländsk term: viðvörun um umferðarljós
definition:

upplýsingar til ökumanns með búnaði um borð um umferðarmerki fram undan

norsk term: varsel om trafikksignal
definition:

informasjon til føreren ved hjelp av utstyr i bilen om et trafikksignal lenger fram

finsk term: varoitus liikennevaloista
definition:

tiedotus kuljettajalle ajoneuvolaitteen avulla edellä olevista liikennevaloista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012