Ikon för Rikstermbanken

trafikreglering

svensk term (rek.): trafikreglering
definition:

styrning av trafikflöden genom vägmarkeringar, skyltar, signaler och andra juridiska medel

se även:
engelsk term: traffic control
definition:

control of traffic flows by road markings, signs, signals and other legislative measures

dansk term: trafikregulering
definition:

regulering af trafikstrømme med afstribning, skilte, trafiksignaler og andre juridiske midler

isländsk term: umferðarstjórnun
definition:

stjórnun á flæði umferðar með vegamerkingum, táknum, ljósmerkjum eða öðrum lögbundnum aðferðum

norsk term: trafikkregulering
definition:

regulering av trafikkstrømmer gjennom vegoppmerking, skilting, signaler og andre juridiske tiltak

finsk term: liikenteenohjaus
definition:

liikennevirtojen ohjaus tiemerkinnöillä, liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja muilla lakisääteisillä toimenpiteillä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012