Ikon för Rikstermbanken

trafikprognostisering

svensk term (rek.): trafikprognostisering
svensk term (acc.): trafikberäkning
definition:

beräkning av framtida data för trafiksystemet, såsom efterfrågan, fördelning på transportmedel, trafikflöden och hastigheter på olika sträckor etc.

se även:
engelska termer: traffic forecasting
traffic prediction
definition:

forecasting traffic characteristics of the transport system such as traffic demand, modal split, traffic volume and speed on links, etc.

dansk term: anvendelse af trafikprognoser
definition:

prognosticering af trafikdata for et transportsystem, som fx efterspørgsel, fordeling på transportmidler, trafiktal og hastigheder på strækninger

isländsk term: umferðarspá
definition:

spá um sérkenni umferðar í umferðarkerfinu, svo sem eftirspurn, dreifingu samgöngutækja, umfang umferðar og hraða á mismunandi vegarköflum o.s.frv.

norska termer: trafikkberegning
beregning av trafikkprognose
definition:

prognose for trafikkarakteristika ved transportsystemet som trafikketterspørsel, reisemiddelfordeling, trafikkvolum og hastighet på lenker etc.

finsk term: liikenteen ennustaminen
definition:

liikennejärjestelmän tunnuslukujen, kuten liikenteen kysynnän, kulkumuotojakauman, linkin liikennemäärän ja matkanopeuden jne. ennustaminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012