Ikon för Rikstermbanken

tolkning av vägmarkeringar

svensk term (rek.): tolkning av vägmarkeringar
definition:

observation och förståelse av vägmarkeringarna med avseende på geometri och juridisk betydelse med hjälp av ombordutrustning

se även:
engelsk term: road markings monitoring
definition:

observation and interpretation of the road markings with respect to localisation and legal meaning, using on-board equipment

dansk term: overvågning af vejafmærkning
definition:

observation og fortolkning af vejafmærkningen med hensyn til geometri og lovmæssig betydning, ved anvendelse af køretøjsbaseret udstyr

isländsk term: vöktun yfirborðsmerkinga
definition:

það að fylgjast með og túlka yfirborðsmerkingar með tilliti til staðhátta og lagalegrar þýðingar með búnaði um borð

norsk term: overvåkning av vegmerking
definition:

observasjon og tolkning av vegmerkingen med hensyn på geometri og juridisk betydning ved hjelp av utstyr i kjøretøyet

finsk term: tiemerkintöjen ajoneuvohavainnointi
definition:

tiemerkintöjen havainnointi ja tulkinta sijainnin ja merkityksen osalta ajoneuvolaitteiden avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012