Ikon för Rikstermbanken

tillträdeskontroll (1)

svensk term (rek): tillträdeskontroll (1)
definition:

kontroll av tillträde för personer eller fordon till områden med restriktioner

se även:
engelska termer: access control (1)
gating
definition:

verification of access rights of persons or vehicles to restricted areas

dansk term: adgangskontrol (1)
definition:

verifikation af personers eller køretøjers adgangsrettigheder til adgangsbegrænsede områder

isländsk term: aðgengisstjórnun
definition:

staðfesting á aðgengi einstaklinga eða farartækja að lokuðum svæðum

norsk term: adgangskontroll (1)
definition:

verifisering av personers eller kjøretøys adgang til områder med restriksjoner

finsk term: pääsyn säätely
definition:

henkilöiden tai ajoneuvojen pääsyoikeuksien tarkastus tietylle alueelle

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012