Ikon för Rikstermbanken

tillgänglighet

svensk term (rek): tillgänglighet
definition:

mått för möjligheten för individer att övervinna de totala uppoffringarna för en resa (restid, resekostnader och fysiska hinder) för att dra nytta av serviceutbudet inom ett område

se även:
engelsk term: accessibility
definition:

an indicator for the possibility for individuals to overcome the generalised costs involved (travel time, travel costs and physical properties), in order to utilise the facilities offered in an area

dansk term: tilgængelighed
definition:

en indikator for personers mulighed for at overstige barrierer – herunder rejsetid, rejseudgifter og fysiske barrierer – for benyttelse af de faciliteter, der udbydes i et område

isländsk term: aðgengi
definition:

vísir um möguleika fólks til að yfirstíga hindranir í samgöngum á svæði. Þar með talið ferðatíma, ferðakostnað og aðrar aðstæður til hindrunar.

norsk term: tilgjengelighet
definition:

et mål for den enkeltes mulighet for å overvinne de generaliserte kostnader (reisetid, reisekostnader og fysiske egenskaper), for å dra nytte av servicetilbudene i et område

finsk term: saavutettavuus
definition:

mittasuure yksilöiden mahdollisuudelle selviytyä yleistetyistä matkakustannuksista (matka-aika, matkakustannukset ja fyysiset mahdollisuudet) voidakseen hyötyä alueen tarjoamista mahdollisuuksista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012