Ikon för Rikstermbanken

tidsbaserad avgift (2)

svensk term (rek.): tidsbaserad avgift (2)
definition:

betalning för väganvändning där avgiften beror av tid tillbringad i en zon

se även:
engelsk term: time based charging (2)
definition:

charging for road use, where the fee depends on the time spent in a zone

dansk term: tidsbaseret betaling (2)
definition:

debitering for vejbenyttelse hvor afgiften afhænger af opholdstiden i zonen

isländsk term: tímatengt veggjald (2)
definition:

greiðslur fyrir notkun vega þar sem greiðslu er krafist á grundvelli tíma sem eytt er á ákveðnu svæði

norsk term: tidsbasert betaling (2)
definition:

betaling for bruk av vegen, der avgiften er avhengig av tidsforbruket i en sone

finsk term: aikaperusteinen maksujärjestelmä (2)
definition:

maksaminen tien käyttämisestä vyöhykkeessä vietetyn ajan mukaan

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012