Ikon för Rikstermbanken

tidsbaserad avgift (1)

svensk term (rek): tidsbaserad avgift (1)
definition:

betalning för väganvändning där avgiften beror av tidpunkten under dygnet

se även:
engelsk term: time based charging (1)
definition:

charging for road use, where the fee depends on the time of the day

dansk term: tidsbaseret betaling (1)
definition:

debitering for vejbenyttelse hvor afgiften afhænger af tidspunktet

isländsk term: tímatengt veggjald (1)
definition:

greiðslur fyrir notkun vega þar sem greiðslu er krafist á grundvelli tíma dags

norsk term: tidsbasert betaling (1)
definition:

betaling for bruk av vegen, der avgiften er avhengig av klokkeslett

finsk term: aikaperusteinen maksujärjestelmä (1)
definition:

maksaminen tien käyttämisestä matkan ajankohdan perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012