Ikon för Rikstermbanken

systemarkitektur

svensk term (rek): systemarkitektur
förklaring:

Ett antal begrepp och regler som beskriver förhållandena mellan elementen i det kompletta systemet, oberoende av maskinvaru- och programvarumiljö.

se även:
engelsk term: system architecture
förklaring:

A set of concepts and rules describing the inter-relationship between entities in the entire system, independent of the hardware and software environment.

dansk term: systemarkitektur
förklaring:

Et sæt begreber og regler som beskriver samspillet mellem delene i det samlede system, uafhængig af hardware- og softwaremiljø.

isländsk term: kerfisskipulag
förklaring:

Safn hugtaka og reglna sem lýsa gagnkvæmum tengslum eininga kerfisins alls óháð vélbúnaðar- og hugbúnaðarumhverfi.

norsk term: systemarkitektur
förklaring:

En gruppe konsept og regler som beskriver forholdene mellom elementene i hele systemet, uavhengig av utstyrs- og programvaremiljø-

finska termer: järjestelmäarkkitehtuuri
järjestelmän rakenne
förklaring:

Joukko laite- ja ohjelmistoympäristöstä riippumattomia käsitteitä ja sääntöjä, jotka kuvaavat järjestelmän kokonaisuuksien välisiä suhteita.

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012