Ikon för Rikstermbanken

styrning av godsflöden och ledning av fordonsflottor

svensk term (rek): styrning av godsflöden och ledning av fordonsflottor
svenska termer (acc): intelligenta transportsystem
intelligenta transportsystem och tjänster
definition:

de samlade aktiviteterna knutna till styrning av godsflöden och ledning av fordonsflottor

se även:
engelsk term: freight and fleet management
definition:

the combined activities of freight management and fleet management

dansk term: fragt- og flådestyring
definition:

den samlede aktivitet af fragt- og flådestyring

isländsk term: farm- og flotastjórnun
definition:

öll stjórnunarstarfsemi vegna farms og farartækjaflota

norsk term: frakt- og flåte-styring
definition:

de kombinerte aktivitetene knyttet til frakt- og flåtestyring

finska termer: kuljetuksen ja kaluston hallinta
rahtauksen ja tavarankuljetuskaluston hallinta
definition:

rahtauksen ja kalustonhallinnan toimet

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012