Ikon för Rikstermbanken

ledning av fordonsflotta

svensk term (rek.): ledning av fordonsflotta
svensk term (acc.): vagnparksledning
definition:

planering, övervakning, styrning och utvärdering av en fordonsflottas rörelser och aktiviteter, förarna inkluderat

se även:
engelsk term: fleet management
definition:

planning, monitoring, controlling and evaluating operations of a vehicle fleet and required staff

dansk term: flådestyring
definition:

planlægning, overvågning, styring og evaluering af aktiviteterne for en køretøjsflåde, inkl. chaufførerne

isländsk term: flotastjórnun
definition:

skipulagning, eftirlit, stjórnun og mat á akstri og starfsemi bifreiðaflota og ökumanna

norsk term: flåtestyring
definition:

planlegging, overvåking, regulering og evaluering av kjøretøyflåtens bevegelser og drift, inkludert førerne

finsk term: kalustonhallinta
definition:

ajoneuvokaluston ja tarvittavan henkilökunnan toiminnan suunnittelu, seuranta, ohjaus ja arviointi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012