Ikon för Rikstermbanken

sträckreglering

svensk term (rek): sträckreglering
svensk term (acc): trafikledsstyrning
definition:

vidtagande av åtgärder för att styra trafikflödet längs ett vägavsnitt (en trafikled)

se även:
engelsk term: section traffic control
definition:

implementation of measures to control the traffic flow on a road section

dansk term: strækningsregulering
definition:

gennemførelse af virkemidler til at regulere trafikafviklingen på en vejstrækning

isländsk term: stjórnun umferðar á vegarkafla
definition:

að hrinda í framkvæmd aðgerðum til að stjórna flæði umferðar á vegarkafla

norsk term: strekningsregulering
definition:

gjennomføring av tiltak for å regulere trafikkavviklingen på en vegstrekning

finsk term: tieosuuden liikenteenohjaus
definition:

liikennevirran ohjaustoimien toteuttaminen tieosuudella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012